Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Lubenia  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Lubenia

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Lubenia.

Mapa Geoportal Lubenia
Mapa z granicą gminy Lubenia

Dane urzędu

Urząd Gminy LubeniaLubenia 131Lubenia, 36-042

Tel: 17 8503914

Fax: 17 8755090

Elektroniczna skrzynka podawcza: /9j4ib8re3r/SkrytkaESP

E-mail: ug@lubenia.pl

Powiat: rzeszowski

Województwo: podkarpackie

Numer TERYT gminy Lubenia: 1816102

Witryna: www.lubenia.pl

Władze lokalne: Wójt Adam Skoczylasug@lubenia.pl

Pobierz mapę gminy Lubenia

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Lubeni

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Lubenia to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Lubenia na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Lubeni, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Lubeni

Gmina Lubenia w liczbach

Powierzchnia gminy Lubenia*

55 km2

2105 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Lubenia*

6 432 mieszkańców

1461 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Lubenia*

117 mieszkańców na km2

683 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Lubenia

Geoportal Lubenia prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Lubenia, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Lubenia.

Dostęp do danych Geoportalu Lubenia

Jak powstał Geoportal gminy Lubenia?

Geoportal Lubenia powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Lubenia, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Lubenia.

Geoportal Lubenia umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Lubenia oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Lubenia, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Lubenia

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Lubenia?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Lubenia ( EGIB gminy Lubenia);
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ( Natura 2000 gminy Lubenia);
 • Rejestr MPZP gminy Lubenia (MPZP gminy Lubenia);
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Lubenia;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Lubenia;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Lubeni.
Informacje na Geoportalu Lubenia

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Lubenia?

Korzyści z Geoportalu Lubenia

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Lubenia?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Lubenia.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Lubenia łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Lubeni. W zależności od wybranej kompozycji mapy Lubeni zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Lubenia, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Lubenia oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Lubenia. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Lubeni możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Lubeni. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Lubenia. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Lubenia.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Lubeni.

  Geoportal gminy Lubenia posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Lubenia. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Lubeni sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Lubenia przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Lubeni.

  W Geoportalu Lubenia przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Lubenia. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Lubeni. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Lubenia zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Lubenia, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Lubenia oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Lubenia.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Lubenia. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Lubenia są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Lubenia podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Lubenia.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Lubeni. W Geoportalu gminy Lubenia udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Lubeni wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Lubenia.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Lubenia. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Lubenia.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Lubenia, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Lubenia. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Lubenia.

 • Zabytki w gminie Lubenia

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Lubenia. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Lubenia oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Lubenia.

 • Informacje o wyborach w gminie Lubenia

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Lubenia. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Lubenia i wiele istotnych informacji.

Geoportal Lubenia dla mieszkańców

Geoportal Lubenia jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Lubenia. Na mapie Lubeni sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Lubenia mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Lubenia. Korzystając z map Geoportalu gminy Lubenia w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Lubenia są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Lubenia dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Lubenia dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

rodzaje map

Rodzaje map - przegląd

Przejdź do wpisu